© 2013 - 2015  Buro BOV | softwareontwikkeling

home - vorige - volgende

home - vorige - volgende

Bouwbesluit 2012 In Beeld (versie 24 november 2015)

Het Bouwbesluit 2012 bevat bouwtechnische voorschriften (regelgeving) waaraan alle bouwwerken minimaal moeten voldoen. Het kent 12 gebruiksfuncties (zoals de woon- en kantoorfunctie) met elk hun eigen bouwtechnische voorschriften:

Het Bouwbesluit 2012 geldt voor het bouwen en in stand houden van alle bouwwerken. In een aantal gevallen maakt het
Bouwbesluit 2012 onderscheid in voorschriften voor nieuwbouw en voor bestaande bouw.

Bouwbesluit 2012 In Beeld heeft NIET de bedoeling het Bouwbesluit 2012 te ‘presenteren’, maar biedt, op basis van het
onderstaande overzicht, nadere informatie over hoe de desbetreffende regelgeving toe te passen (door middel van
‘protocolen’, daar waar nodig ondersteund door plaatjes, (externe) documenten, jurisprudentie, enzovoorts.

PARAGRAAF

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN

toelichting

1.1

Algemeen


1.2

Toepassing normen en certificatie- en inspectieschema’s


1.3

CE-markeringen en kwaliteitsverklaringen


1.4

Bijzondere bepalingen


1.5

Gebruiksmelding


1.6

Procedure bouwwerkzaamheden


1.7

Procedure sloopwerkzaamheden


AFDELING

HOOFDSTUK 2 - TECHNISCHE BOUWVOORSCHRIFTEN UIT HET OOGPUNT VAN VEILIGHEID

toelichting

2.1

ALGEMENE STERKTE VAN DE BOUWCONSTRUCTIE


2.2

STERKTE BIJ BRAND


2.3

AFSCHEIDING VAN VLOER, TRAP EN HELLINGBAAN


2.4

OVERBRUGGING VAN HOOGTEVERSCHILLEN


2.5

TRAP


2.6

HELLINGBAAN


2.7

BEWEEGBARE CONSTRUCTIEONDERDELEN


2.8

BEPERKING VAN HET ONTSTAAN VAN EEN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE


2.9

BEPERKING VAN HET ONTWIKKELEN VAN BRAND EN ROOK


2.10

BEPERKING VAN UITBREIDING VAN BRAND


2.11

VERDERE BEPERKING VAN UITBREIDING VAN BRAND EN BEPERKING VAN VERSPREIDING VAN ROOK


2.12

VLUCHTROUTES


2.13

HULPVERLENING BIJ BRAND


2.14

HOGE EN ONDERGRONDSE GEBOUWEN, NIEUWBOUW


2.15

INBRAAKWERENDHEID, NIEUWBOUW


2.16

VEILIGHEIDSZONE EN PLASBRANDAANDACHTSGEBIED, NIEUWBOUW


2.17

AANVULLENDE REGELS TUNNELVEILIGHEID


AFDELING

HOOFDSTUK 3 - TECHNISCHE BOUWVOORSCHRIFTEN UIT HET OOGPUNT VAN GEZONDHEID

toelichting

3.1

BESCHERMING TEGEN GELUID VAN BUITEN, NIEUWBOUW


3.2

BESCHERMING TEGEN GELUID VAN INSTALLATIES, NIEUWBOUW


3.3

BEPERKING VAN GALM, NIEUWBOUW


3.4

GELUIDWERING TUSSEN RUIMTEN VAN VERSCHILLENDE GEBRUIKSFUNCTIES, NIEUWBOUW


3.5

WERING VAN VOCHT


3.6

LUCHTVERVERSING


3.7

SPUIVOORZIENING


3.8

TOEVOER VAN VERBRANDINGSLUCHT EN AFVOER VAN ROOKGAS


3.9

BEPERKING VAN DE AANWEZIGHEID VAN SCHADELIJKE STOFFEN EN IONISERENDE STRALING


3.10

BESCHERMING TEGEN RATTEN EN MUIZEN


3.11

DAGLICHT


AFDELING

HOOFDSTUK 4 - TECHNISCHE BOUWVOORSCHRIFTEN UIT HET OOGPUNT VAN BRUIKBAARHEID

toelichting

4.1

VERBLIJFSGEBIED EN VERBLIJFSRUIMTE


4.2

TOILETRUIMTE


4.3

BADRUIMTE, NIEUWBOUW


4.4

BEREIKBAARHEID EN TOEGANKELIJKHEID, NIEUWBOUW


4.5

BUITENBERGING, NIEUWBOUW


4.6

BUITENRUIMTE, NIEUWBOUW


4.7

OPSTELPLAATSEN


AFDELING

HOOFDSTUK 5 - TECHNISCHE BOUWVOORSCHRIFTEN UIT HET OOGPUNT VAN ENERGIEZUINIGHEID EN MILIEU, NIEUWBOUW

toelichting

5.1

ENERGIEZUINIGHEID, NIEUWBOUW


5.2

MILIEU, NIEUWBOUW


AFDELING

HOOFDSTUK 6 - VOORSCHRIFTEN INZAKE INSTALLATIES

toelichting

6.1

VERLICHTING, NIEUWBOUW EN BESTAANDE BOUW


6.2

VOORZIENING VOOR HET AFNEMEN EN GEBRUIKEN VAN ENERGIE, NIEUWBOUW EN BESTAANDE BOUW


6.3

WATERVOORZIENING, NIEUWBOUW EN BESTAANDE BOUW


6.4

AFVOER VAN HUISHOUDELIJK AFVALWATER EN HEMEL-WATER, NIEUWBOUW EN BESTAANDE BOUW


6.5

TIJDIG VASTSTELLEN VAN BRAND, NIEUWBOUW EN BESTAANDE BOUW


6.6

VLUCHTEN BIJ BRAND, NIEUWBOUW EN BESTAANDE BOUW


6.7

BESTRIJDEN VAN BRAND, NIEUWBOUW EN BESTAANDE BOUW


6.8

BEREIKBAARHEID VOOR HULPVERLENINGSDIENSTEN, NIEUWBOUW EN BESTAANDE BOUW


6.9

AANVULLENDE REGELS TUNNELVEILIGHEID, NIEUWBOUW EN BESTAANDE BOUW


6.10

BEREIKBAARHEID VAN GEBOUWEN VOOR GEHANDICAPTEN, NIEUWBOUW EN BESTAANDE BOUW


6.11

TEGENGAAN VAN VEEL VOORKOMENDE CRIMINALITEIT, NIEUWBOUW EN BESTAANDE BOUW


6.12

VEILIG ONDERHOUD GEBOUWEN, NIEUWBOUW


6.13

TECHNISCHE BOUWSYSTEMEN


AFDELING

HOOFDSTUK 7 - VOORSCHRIFTEN INZAKE HET GEBRUIK VAN BOUWWERKEN, OPEN ERVEN EN TERREINEN

toelichting

7.1

VOORKOMEN VAN BRANDGEVAAR EN ONTWIKKELING VAN BRAND, NIEUWBOUW EN BESTAANDE BOUW


7.2

VEILIG VLUCHTEN BIJ BRAND, NIEUWBOUW EN BESTAANDE BOUW


7.3

OVERIGE BEPALINGEN VEILIG EN GEZOND GEBRUIK, NIEUWBOUW EN BESTAANDE BOUW


AFDELING

HOOFDSTUK 8 - BOUW- EN SLOOPWERKEN

toelichting

8.1

HET VOORKOMEN VAN ONVEILIGE SITUATIES EN HET BEPERKEN VAN HINDER TIJDENS HET UITVOEREN VAN BOUW- EN SLOOPWERKZAAMHEDEN


8.2

AFVALSCHEIDINGHOOFDSTUK 9 - OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

toelichting


Overgangs- en slotbepalingen


© 2013 - 2015  Buro BOV | softwareontwikkeling