© 2013 - 2015  Buro BOV | softwareontwikkeling

home - vorige - volgende

home - vorige - volgende

Afdeling 8.2 - Afvalscheiding

Doel

Bouw- en sloopafval zodanig scheiden dat recycling of ander nuttig gebruik optimaal mogelijk is en voor het deel van het afval waarbij dit niet mogelijk is verwijdering met de minste schade voor het milieu kan plaatsvinden.

Bepalingsmethode


Terminologie & afkortingen

  • afvalscheiding: het scheiden van bouw- en sloopafval naar soort en aard van het afval om een specifieke behandeling te vergemakkelijken.

Samenhang met andere artikelen


Artikel 8.8 - Aansturingsartikel

toelichting

toelichting -

Lid 1

Bouw- en sloopwerkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat tijdens de uitvoering vrijkomend bouw- en sloopafval deugdelijk wordt gescheiden.

Lid 2

Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften in deze afdeling en de krachtens die bepalingen gegeven voorschriften.

Artikel 8.9 - Scheiden bouw- en sloopafval

toelichting


Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over de te scheiden categorieën bouw- en sloopafval en de opslag en afvoer daarvan op en van het terrein bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden.

protocol