© 2013 - 2015  Buro BOV | softwareontwikkeling

home - vorige - volgende

home - vorige - volgende

Afdeling 6.10 - Bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten, nieuwbouw en bestaande bouw

Doel

Het door iedereen met een functiebeperking vanaf de openbare weg bereikbaar zijn van een gebouw met een toegankelijkheidssector.

Bepalingsmethode


Terminologie & afkortingen

  • toegankelijkheidssector: voor personen met een fysieke functiebeperking zelfstandig bruikbaar en toegankelijk gedeelte van een gebouw en met name geschikt voor rolstoelgebruikers;
  • vaste hellingbaan: een niet-verplaatsbare hellingbaan die geen bewegende delen bevat.

Samenhang met andere artikelen

Afdeling 4.1 - Verblijfsgebied en verblijfsruimte
Een gebruiksfunctie inrichten zodat deze kan worden ingedeeld voor het verrichten van de voor die gebruiksfunctie kenmerkende activiteiten.

Artikel 6.48 - Aansturingsartikel

toelichting

toelichting -

Lid 1

Een bouwwerk met een toegankelijkheidssector is vanaf de openbare weg toegankelijk voor personen met een functiebeperking.


Lid 2

Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften in deze afdeling.


Artikel 6.49 - Bereikbaarheid van gebouwen voor personen met een functiebeperking

toelichting

Lid 1

Ten minste een route tussen de openbare weg en ten minste een toegang van een toegankelijkheidssector van een gebouw loopt over een weg of pad met:

  • een breedte van ten minste 1,1 m, en
  • bij een te overbruggen hoogteverschil van meer dan 0,02 m, een hellingbaan als bedoeld in afdeling 2.6.

protocol

Lid 2

Een doorgang waardoor een in het eerste lid bedoelde route voert heeft een vrije breedte van ten minste 0,85 m en een vrije hoogte van ten minste 2 m.

protocol