© 2013 - 2015  Buro BOV | softwareontwikkeling

home - vorige - volgende

home - vorige - volgende

Afdeling 4.7 - Opstelplaatsen

Doel

Het aangeven van een plaats waar een aanrecht, een kooktoestel, een verwarmingstoestel of een warmwatertoestel kan worden of is geplaatst.

Bepalingsmethode


Terminologie & afkortingen

  • aanrecht: keukenmeubel met werkblad en ten minste een spoelbak;
  • keuken: ruimte waarin zich opstelplaatsen voor een aanrecht en een kooktoestel bevinden (geen Bouwbesluitterm);
  • kooktoestel: toestel voor het verwarmen van gerechten;
  • opstelplaats: ruimte voor een aanrecht, een kooktoestel, een verwarmingstoestel of een warmwatertoestel, waar zich ook de voor dit aanrecht respectievelijk deze toestellen van belang zijnde voorzieningen bevinden, zoals aansluitpunten voor energie- en waterlevering, afvoer van huishoudwater, toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgas;
  • verwarmingstoestel: toestel voor het verwarmen van een gebouw;
  • warmwatertoestel: toestel voor het bereiden van warmwater voor het kunnen baden en het uitvoeren van keukenwerkzaamheden.

Samenhang met andere artikelen

Afdeling 2.8 - Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie
De kans dat brand kan ontstaan, beperken tot een aanvaardbaar risico.

Afdeling 3.2 - Bescherming tegen geluid van installaties, nieuwbouw
Het bij nieuwbouw beperken van geluid van gebouwgebonden installaties.

Afdeling 3.8 - Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgas
Het binnen een besloten ruimte voorkomen van de vorming van koolmonoxide.

Afdeling 6.4 - Afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater, nieuwbouw en bestaande bouw
Beperking van vervuiling door afvalwater en stank en het voorkomen van wateroverlast.

Afdeling 6.8 - Bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten, nieuwbouw en bestaande bouw
Bereikbaarheid door hulpverleningsdiensten.

Artikel 4.37 - Aansturingsartikel

tabel 4.37 - toelichting

Artikel 4.40 - Verbouw

toelichting

tabel 4.37 - tabel 4.41 - toelichting -

Lid 1

Een te bouwen bouwwerk heeft opstelplaatsen voor een aanrecht, een kooktoestel, een verwarmingstoestel en een warmwatertoestel.

Lid 2

Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 4.37 voorschriften zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften.

Lid 3

Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel 4.37 geen voorschrift is aangewezen.

Lid 1

Een woonfunctie heeft in ten minste een verblijfsgebied een opstelplaats voor een aanrecht en een opstelplaats voor een kooktoestel.

protocol

Lid 2

Een gebruiksfunctie heeft een opstelplaats voor een verwarmingstoestel, waarvan de afmetingen zijn afgestemd op het te plaatsen toestel. Dit geldt niet indien de gebruiksfunctie wordt aangesloten op een publieke voorziening voor verwarming.

protocol

Lid 3

Een gebruiksfunctie heeft een opstelplaats voor een warmwatertoestel, waarvan de afmetingen zijn afgestemd op het te plaatsen toestel. Dit geldt niet indien de gebruiksfunctie wordt aangesloten op een publieke voorziening voor warm water.

protocol

Lid 4

Een bijeenkomstfunctie voor alcoholgebruik heeft in ten minste een verblijfsgebied een opstelplaats voor een aanrecht.

protocol

Artikel 4.38 - Aanwezigheid

toelichting

Lid 1

Een opstelplaats voor een aanrecht als bedoeld in artikel 4.38, eerste lid, heeft een vloeroppervlakte van ten minste 1,5 m x 0,6 m.

protocol

Lid 2

Een opstelplaats voor een kooktoestel als bedoeld in artikel 4.38, eerste lid, heeft een vloeroppervlakte van ten minste 0,6 m x 0,6 m.

protocol

Artikel 4.39 - Afmetingen

toelichting


Op het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk zijn de artikelen 4.38 en 4.39 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in die artikelen aangegeven niveau van eisen wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.

protocol

Artikel 4.41 - Aansturingsartikel

Lid 1

Een bestaand bouwwerk heeft opstelplaatsen voor een aanrecht en voor een kooktoestel.

Lid 2

Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 4.41 voorschriften zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften.

Lid 3

Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel 4.41 geen voorschrift is aangewezen.

tabel 4.41 - toelichting

Artikel 4.42 - Aanwezigheid

Lid 1

Een woonfunctie heeft een opstelplaats voor een aanrecht en een opstelplaats voor een kooktoestel die in een besloten ruimte liggen.

Lid 2

Een bijeenkomstfunctie voor alcoholgebruik heeft in ten minste een verblijfsgebied een opstelplaats voor een aanrecht.

toelichting

Artikel 4.43 - Afmetingen

Lid 1

Een opstelplaats voor een aanrecht als bedoeld in artikel 4.42, eerste lid, heeft een vloeroppervlakte van ten minste 0,7 m x 0,4 m.

Lid 2

Een opstelplaats voor een kooktoestel als bedoeld in artikel 4.42, eerste lid, heeft een vloeroppervlakte van ten minste 0,4 m x 0,4 m.

toelichting