© 2013 - 2015  Buro BOV | softwareontwikkeling

home - vorige - volgende

home - vorige - volgende

Afdeling 4.6 - Buitenruimte, nieuwbouw

Doel

Het bij een woonfunctie aanwezig zijn van een ruimte waar veel verse lucht aanwezig is en overdag relatief veel daglicht.

Bepalingsmethode


Terminologie & afkortingen

  • buitenruimte: een bij een woonfunctie behorende niet-afgesloten buiten de thermische schil van een gebouw gelegen ruimte die in sterke mate in verbinding staat met de buitenlucht.

Samenhang met andere artikelen

Afdeling 4.5 - Buitenberging, nieuwbouw
Het bij een woning beschermd tegen weer en wind kunnen stallen van fietsen.

Artikel 4.34 - Aansturingsartikel

toelichting

toelichting -

Lid 1

Een te bouwen woonfunctie, anders dan een woonfunctie voor studenten of een woonfunctie voor zorg, heeft een rechtstreeks bereikbare buitenruimte.

Lid 2

Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften in deze afdeling.

Lid 1

Een woonfunctie heeft een niet-gemeenschappelijke buitenruimte met een vloeroppervlakte van ten minste 4 m² en een breedte van ten minste 1,5 m, die rechtstreeks bereikbaar is vanuit een niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied van die woonfunctie.

protocol

Lid 2

In afwijking van het eerste lid kan bij een woonfunctie met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 50 m² de buitenruimte gemeenschappelijk zijn, indien de vloeroppervlakte aan buitenruimte ten minste 1 m² per op die buitenruimte aangewezen woonfunctie bedraagt, met een minimum van 4 m² en een breedte van ten minste 1,3 m. De buitenruimte is rechtstreeks vanuit de woning bereikbaar of via gemeenschappelijke ruimten.

protocol

Lid 3

Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op een woonfunctie waarin door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers opvang aan asielzoekers wordt geboden.

protocol

Artikel 4.35 - Aanwezigheid, bereikbaarheid en afmetingen

toelichting

Artikel 4.36 - Verbouw

toelichting


Op het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een woonfunctie is artikel 4.35 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in dat artikel aangegeven niveau van eisen wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.

protocol