© 2013 - 2015  Buro BOV | softwareontwikkeling

home - vorige - volgende

home - vorige - volgende

Afdeling 4.5 - Buitenberging, nieuwbouw

Doel

Het bij een woning beschermd tegen weer en wind kunnen stallen van fietsen.

Bepalingsmethode


Terminologie & afkortingen

  • afsluitbaar: het alleen via een deur kunnen betreden van een ruimte;
  • buitenberging: een overige gebruiksfunctie die een nevenfunctie is van een woonfunctie en vanaf de openbare weg bereikbaar is voor het kunnen stallen van fietsen;
  • nevenfunctie: gebruiksfunctie die ten dienste staat van een andere gebruiksfunctie;
  • regenwerend: een zodanige afscherming dat als het regent een vloer van de ruimte die regenwerend is niet nat wordt of de traptreden van een in die ruimte gelegen trap niet nat worden (de wanden die deze ruimte afschermen mogen hierbij wel enigszins nat worden).

Samenhang met andere artikelen

Afdeling 4.6 - Buitenruimte, nieuwbouw
Het (bij een woonfunctie) aanwezig zijn van een ruimte met veel verse lucht en overdag relatief veel daglicht.

Artikel 4.30 - Aansturingsartikel

toelichting

toelichting -

Lid 1

Een te bouwen woonfunctie, anders dan een woonfunctie waarin door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers opvang aan asielzoekers wordt geboden, heeft een afsluitbare bergruimte om fietsen of scootmobielen beschermd tegen weer en wind te kunnen opbergen.

Lid 2

Voor zover voor een woonfunctie in deze afdeling voorschriften zijn aangewezen wordt voor die woonfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften.

Lid 1

Een woonfunctie heeft als nevenfunctie een niet-gemeenschappelijke afsluitbare bergruimte met een vloeroppervlakte van ten minste 5 m² bij een breedte van ten minste 1,8 m en een hoogte daarboven van ten minste 2,3 m.

protocol

Lid 2

In afwijking van het eerste lid kan bij een woonfunctie met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 50 m² de bergruimte gemeenschappelijk zijn, indien de vloeroppervlakte van de bergruimte ten minste 1,5 m² per woonfunctie bedraagt.

protocol

Lid 3

Een bergruimte als bedoeld in dit artikel is vanaf de openbare weg rechtstreeks bereikbaar via het aansluitende terrein of een gemeenschappelijke verkeersruimte.

protocol

Lid 4

Het eerste tot en met derde lid zijn niet van toepassing op een woonfunctie voor studenten en een woonfunctie voor zorg.

protocol

Artikel 4.31 - Aanwezigheid, bereikbaarheid en afmetingen

toelichting

Artikel 4.33 - Verbouw

toelichting

Artikel 4.32 - Regenwerend

toelichting


De uitwendige scheidingsconstructie van een bergruimte als bedoeld in artikel 4.31 is, bepaald volgens NEN 2778, regenwerend.

protocol


Op het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een woonfunctie zijn de artikelen 4.31 en 4.32 van overeenkomstige toepassing waarbij in plaats van het in die artikelen aangegeven niveau van eisen wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.

protocol