© 2013 - 2015  Buro BOV | softwareontwikkeling

home - vorige - volgende

home - vorige - volgende

Afdeling 4.3 - Badruimte

Doel

Het voorzien in wasgelegenheid in gebouwen waarin mensen overnachten.

Bepalingsmethode


Terminologie & afkortingen

  • integraal toegankelijke badruimte: badruimte die in een toegankelijkheidssector ligt;
  • toegankelijkheidssector: voor personen met een fysieke functiebeperking zelfstandig bruikbaar en toegankelijk gedeelte van een gebouw en met name geschikt voor rolstoelgebruikers.

Samenhang met andere artikelen

Afdeling 3.5 - Wering van vocht
Het voorkomen dat de atmosfeer in een ruimte bestemd voor personen langdurig vochtig is met schimmelvorming als gevolg.

Afdeling 3.6 - Luchtverversing
De aanwezigheid van een voorziening die de kwaliteit van de binnenlucht (voor het beoogde gebruik) voldoende waarborgt.

Afdeling 4.2 - Toiletruimte
Het voorzien in toiletmogelijkheden voor mensen die langer dan een uur aanwezig zijn.

Afdeling 4.4 - Bereikbaarheid en toegankelijkheid, nieuwbouw
Het voldoende bereikbaar en (integraal) toegankelijk zijn van ruimten in een gebouw.

Afdeling 5.1 - Energiezuinigheid, nieuwbouw
Beperking van fossiele brandstof als gevolg van warmteverlies.

Artikel 4.17 - Aansturingsartikel

tabel 4.17 - toelichting

Lid 1

Een badruimte als bedoeld in artikel 4.18 heeft een vloeroppervlakte van ten minste 1,6 m² en een breedte van ten minste 0,8 m.

protocol

Lid 2

Een badruimte als bedoeld in artikel 4.18 die is samengevoegd met een toiletruimte als bedoeld in artikel 4.9 heeft een vloeroppervlakte van ten minste 2,2 m² en een breedte van ten minste 0,9 m.

protocol

Lid 3

Een integraal toegankelijke badruimte heeft een vloeroppervlakte van ten minste 1,6 m x 1,8 m.

protocol

Lid 4

Een integraal toegankelijke badruimte die is samengevoegd met een toiletruimte heeft een vloeroppervlakte van ten minste 2,2 m x 2,2 m.

protocol

Lid 5

Een vloeroppervlakte als bedoeld in het eerste tot en met vierde lid, heeft boven die vloer ten minste de in tabel 4.17 aangegeven hoogte.

protocol

Lid 6

Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op een badruimte in een cel.

protocol

Artikel 4.20 - Verbouw

toelichting

tabel 4.17 - toelichting -

Artikel 4.19 - Afmetingen

toelichting

Lid 1

Een te bouwen bouwwerk heeft voldoende badruimten.

Lid 2

Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 4.17 voorschriften zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften.

Lid 3

Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel 4.17 geen voorschrift is aangewezen.


Een gebruiksfunctie heeft ten minste een badruimte.

protocol

Artikel 4.18 - Aanwezigheid

toelichting


Op het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk zijn de artikelen 4.18 en 4.19 van overeenkomstige toepassing waarbij in plaats van het in die artikelen aangegeven niveau van eisen bij de breedte en de vloeroppervlakte wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau en bij de hoogte van 2 m.

protocol