© 2013 - 2015  Buro BOV | softwareontwikkeling

home - vorige - volgende

home - vorige - volgende

Afdeling 4.2 - Toiletruimte

Doel

Het voorzien in voldoende toiletmogelijkheden in gebouwen waarin mensen gemiddeld langer dan een uur aanwezig zijn.

Bepalingsmethode


Terminologie & afkortingen

  • bezoekbare toiletruimte: een toiletruimte waar een persoon (bezoeker) met een beperking eventueel met hulp toilethandelingen kan verrichten;
  • integraal toegankelijke toiletruimte: toiletruimte die in een toegankelijkheidssector ligt;
  • nevenfunctie: gebruiksfunctie die ten dienste staat van een andere gebruiksfunctie;
  • toegankelijkheidssector: voor personen met een fysieke functiebeperking zelfstandig bruikbaar en toegankelijk gedeelte van een gebouw en met name geschikt voor rolstoelgebruikers.

Samenhang met andere artikelen

Afdeling 3.5 - Wering van vocht
Het voorkomen dat de atmosfeer in een ruimte bestemd voor personen langdurig vochtig is met schimmelvorming als gevolg.

Afdeling 3.6 - Luchtveversing
De aanwezigheid van een voorziening die de kwaliteit van de binnenlucht (voor het beoogde gebruik) voldoende waarborgt.

Afdeling 4.3 - Badruimte, nieuwbouw
Het voorzien in wasgelegenheid voor mensen die overnachten.

Afdeling 4.4 - Bereikbaarheid en toegankelijkheid, nieuwbouw
Het voldoende bereikbaar en (integraal) toegankelijk zijn van ruimten in een gebouw.

Afdeling 5.1 - Energiezuinigheid, nieuwbouw
Beperking van fossiele brandstof als gevolg van warmteverlies.

Artikel 4.8 - Aansturingsartikel

tabel 4.8 - toelichting

Lid 1

Een toiletruimte als bedoeld in artikel 4.9, heeft een vloeroppervlakte van ten minste 0,9 m x 1,2 m.

protocol

Lid 2

In afwijking van het eerste lid heeft een integraal toegankelijke toiletruimte een vloeroppervlakte van ten minste 1,65 m x 2,2 m.

protocol

Lid 3

Een vloeroppervlakte als bedoeld in het eerste en tweede lid heeft boven die vloer ten minste de in tabel 4.8 aangegeven hoogte.

protocol

Lid 4

Het eerste lid is niet van toepassing op een toiletruimte in een cel.

protocol

Artikel 4.12 - Verbouw

toelichting

tabel 4.8 - tabel 4.13 - toelichting -

Artikel 4.11 - Afmetingen

toelichting

Lid 1

Een te bouwen bouwwerk heeft voldoende toiletruimten.


Lid 2

Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 4.8 voorschriften zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften.


Lid 3

Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel 4.8 geen voorschrift is aangewezen.


Lid 1

Een gebruiksfunctie heeft ten minste het in tabel 4.8 aangegeven aantal toiletruimten.

protocol

Lid 2

Op een toiletruimte zijn niet meer dan vijf woonfuncties aangewezen. Op een dergelijke toiletruimte zijn uitsluitend woonfuncties of een nevenfunctie daarvan aangewezen.

protocol

Lid 3

Op een toiletruimte zijn niet meer dan 30 personen aangewezen.

protocol

Lid 4

In afwijking van het eerste lid kan met een toiletruimte worden volstaan, indien op die toiletruimte niet meer dan 15 personen zijn aangewezen.

protocol

Lid 5

Op een toiletruimte zijn niet meer dan zes logiesverblijven aangewezen.

protocol

Artikel 4.9 - Aanwezigheid

toelichting

Artikel 4.10 - Bereikbaarheid

toelichting


Een toiletruimte is niet rechtstreeks toegankelijk vanuit een verblijfsruimte van een bijeenkomstfunctie voor alcoholgebruik.

protocol

Artikel 4.13 - Aansturingsartikel

Lid 1

Een bestaand bouwwerk heeft voldoende toiletruimten.

Lid 2

Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 4.13 voorschriften zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften.

Lid 3

Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel 4.13 geen voorschrift is gegeven.

tabel 4.13 - toelichting


Op het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk zijn de artikelen 4.9 tot en met 4.11 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in die artikelen aangegeven niveau van eisen bij de breedte en de vloeroppervlakte wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau en bij de hoogte van 2 m.

protocol

Artikel 4.15 - Bereikbaarheid


Een toiletruimte is niet rechtstreeks toegankelijk vanuit een verblijfsruimte van een bijeenkomstfunctie voor alcoholgebruik.

toelichting

Artikel 4.14 - Aanwezigheid

Lid 1

Een gebruiksfunctie heeft ten minste het in tabel 4.13 aangegeven aantal toiletruimten.

Lid 2

Op een toiletruimte zijn niet meer dan 9 logiesverblijven aangewezen.

Lid 3

Op een toiletruimte zijn niet meer dan 45 personen aangewezen.

Lid 4

In afwijking van het eerste lid, kan met een toiletruimte worden volstaan, indien op die toiletruimte niet meer dan 25 personen zijn aangewezen.

toelichting

Artikel 4.16 - Afmetingen

Lid 1

Een toiletruimte als bedoeld in artikel 4.14 heeft een vloeroppervlakte van ten minste 0,64 m², met een breedte van tenminste 0,6 m en een hoogte boven de vloer van ten minste 2 m.

Lid 2

Het eerste lid is niet van toepassing op een toiletruimte in een cel.

toelichting