© 2013 - 2015  Buro BOV | softwareontwikkeling

home - vorige - volgende

home - vorige - volgende

Afdeling 2.6 - Hellingbaan

Doel

Waarborgen dat een hellingbaan die voor het overbruggen van hoogteverschillen aanwezig moet zijn:
-  veilig begaanbaar is; en
-  integraal bruikbaar is.

Bepalingsmethode


Terminologie & afkortingen

  • breedte van een hellingbaan: de breedte van de vrije doorgang over een hellingbaan voorzover die is gelegen boven de trap;
  • hefplateaulift: een hefplateaulift (of platformlift) is geen lift als bedoeld in artikel 1 van het Warenwetbesluit liften en derhalve, gelet op de definitie van lift in artikel 1.1 van het Bouwbesluit, eveneens geen lift als bedoeld in het Bouwbesluit; een hefplateaulift hoeft dan ook niet te voldoen aan het Warenwetbesluit liften, maar aan het Warenwetbesluit machines;
  • lift: lift als bedoeld in artikel 1 van het Warenwetbesluit liften bestemd voor personen;
  • vaste hellingbaan: een niet-verplaatsbare hellingbaan die geen bewegende delen bevat.

Samenhang met andere artikelen

Afdeling 2.3 - Afscheiding langs vloer, hellingbaan en trap
Bescherming tegen het vallen van een vloer, trap of hellingbaan.

Afdeling 2.4 - Overbrugging van hoogteverschillen
Wanneer moet een hoogteverschil worden overbrugd met een vaste voorziening.

Afdeling 2.5 - Trap
Een trap die op grond van afdeling 2.4 niet vereist is, hoeft niet te voldoen aan de voorschriften van afdeling 2.5.

Lid 1

Een te bouwen hellingbaan die een hoogteverschil als bedoeld in artikel 2.27 overbrugt, kan veilig worden gebruikt.

Lid 2

Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften in deze paragraaf.

Artikel 2.42 - Aansturingsartikel

Artikel 2.43 - Afmetingen hellingbaan


Een hellingbaan als bedoeld in de artikelen 2.27 en 6.49, heeft een breedte van ten minste 1,1 m, een hoogte van niet meer dan 1 m en een helling van ten hoogste:

  • 1 : 12 indien het hoogteverschil niet groter is dan 0,25 m;
  • 1 : 16 indien het hoogteverschil groter is dan 0,25 m, maar niet groter dan 0,5 m, en
  • 1 : 20 indien het hoogteverschil groter is dan 0,5 m.

protocol

Artikel 2.44 - Hellingbaanbordes


Een hellingbaan als bedoeld in de artikelen 2.27 en 6.49, sluit aan de bovenzijde, over de breedte van de hellingbaan, aan op een vloer met een oppervlakte van ten minste 1,4 m x 1,4 m.

protocol

Artikel 2.45 - Geleiderand


Een hellingbaan als bedoeld in artikel 2.27, heeft aan de zijkant een aaneengesloten geleiderand, met een vanaf de vloer van de hellingbaan gemeten hoogte van ten minste 0,04 m.

protocol

Artikel 2.46 - Verbouw


Op het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk zijn de artikelen 2.43 tot en met 2.45 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in die artikelen aangegeven niveau van eisen wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.

protocol

toelichting

toelichting

toelichting

toelichting

toelichting

toelichting -

Lid 1

Een bestaande hellingbaan in een vluchtroute die een hoogteverschil als bedoeld in artikel 2.31 overbrugt, kan veilig worden gebruikt.

Lid 2

Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften in deze paragraaf.

Artikel 2.47 - Aansturingsartikel

toelichting

Artikel 2.48 - Afmetingen hellingbaan


Een hellingbaan als bedoeld in artikel 2.31 heeft een breedte van ten minste 0,7 m en een helling van ten hoogste 1:10.

toelichting

Artikel 2.49 - Hellingbaanbordes


Een hellingbaan als bedoeld in artikel 2.31 sluit aan de bovenzijde, over de breedte van de hellingbaan, aan op een vloer met een oppervlakte van ten minste 0,7 m x 0,7 m.

toelichting