© 2013 - 2015  Buro BOV | softwareontwikkeling

home - vorige - volgende

home - vorige - volgende

Afdeling 2.4 - Overbrugging van hoogteverschillen

Doel

Bescherming bieden tegen het vallen van een vloer, trap of hellingbaan.

Bepalingsmethode


Terminologie & afkortingen

  • vaste hellingbaan: een niet-verplaatsbare hellingbaan die geen bewegende delen bevat;
  • vaste trap:een niet-verplaatsbare trap die geen bewegende delen bevat (dus geen roltrap);
  • voor personen bestemde vloer: vloer waarvan het kenmerkend gebruik verbonden is met de aanwezigheid van personen; voorbeelden van een niet voor personen bestemde vloer zijn een vloer van een vliering en van een technische ruimte; daarentegen wordt de vloer van een bij een woning behorende bergruimte wel beschouwd al een voor personen bestemde vloer;
  • wegtunnel: tunnel of tunnelvormig bouwwerk uitsluitend dan wel mede bestemd voor motorrijtuigen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c, van de Wegenverkeerswet 1994.

Samenhang met andere artikelen

Afdeling 2.3 - Afscheiding langs vloer, hellingbaan en trap
Bescherming tegen het vallen van een vloer, trap of hellingbaan.

Afdeling 2.5 - Trap
Een trap die op grond van afdeling 2.4 niet vereist is, hoeft niet te voldoen aan de voorschriften van afdeling 2.5.

Afdeling 2.6 - Hellingbaan
Een hellingbaan dient veilig begaanbaar en integraal bruikbaar te zijn.

Lid 1

Een te bouwen bouwwerk heeft voorzieningen voor het veilig overbruggen van hoogteverschillen door personen.

Lid 2

Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften in deze paragraaf.

Artikel 2.26 - Aansturingsartikel

Artikel 2.27 - Voorziening bij hoogteverschil

Lid 1

Een hoogteverschil van meer dan 0,21 m tussen vloeren waarover een vluchtroute voert en tussen vloeren van verblijfsgebieden, verblijfsruimten, toiletruimten, badruimten, of voor bezoekers bestemde vloeren, vloeren van een verkeersroute die deze ruimten met elkaar verbindt of tussen een van die vloeren en het aansluitende terrein wordt overbrugd door een vaste trap of een vaste hellingbaan.

protocol

Lid 2

Voor zover de vluchtroute door een wegtunnelbuis voert, geldt in afwijking van het eerste lid een hoogteverschil van meer dan 0,3 m.

protocol

Artikel 2.28 - Verbouw


Op het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk is artikel 2.27 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in die artikelen aangegeven niveau van eisen wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.

protocol

toelichting -

toelichting

toelichting

toelichting

Artikel 2.29 - Tijdelijke bouw


Op het bouwen van een tijdelijk bouwwerk is artikel 2.27 van toepassing.

toelichting

Lid 1

Een bestaand bouwwerk heeft in een vluchtroute voorzieningen voor het veilig overbruggen van hoogteverschillen door personen.

Lid 2

Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van het voorschrift in deze paragraaf.

Artikel 2.30 - Aansturingsartikel

toelichting

Lid 1

Een hoogteverschil van meer dan 0,22 m tussen vloeren waarover een vluchtroute voert, of tussen een van die vloeren en het aansluitende terrein, wordt overbrugd door een vaste trap of een vaste hellingbaan.

Lid 2

Voor zover de vluchtroute door een wegtunnelbuis voert, geldt in afwijking van het eerste lid een hoogteverschil van meer dan 0,3 m.

Artikel 2.31 - Voorziening bij hoogteverschil

toelichting