© 2013 - 2015  Buro BOV | softwareontwikkeling

home - vorige - volgende

home - vorige - volgende

Afdeling 2.14 - Hoge en ondergrondse gebouwen, nieuwbouw

Doel

Aangeven dat hoge en ondergrondse gebouwen niet altijd kunnen volstaan met het voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften van het Bouwbesluit, doch uit een oogpunt van brandveiligheid minstens even veilig moeten zijn als is beoogd met minder hoge bovengrondse gebouwen.

Bepalingsmethode


Terminologie & afkortingen

  • hoog gebouw: gebouw waarin tussen ten minste één bovengronds gelegen gebruiksgebied en het meetniveau een hoogteverschil ≥ 70 m aanwezig is;
  • meetniveau: hoogte van het aansluitend terrein gemeten ter plaatse van de toegang van het gebouw;
  • ondergronds gebouw: gebouw waarin tussen ten minste één ondergronds gelegen gebruiksgebied en het meetniveau een hoogteverschil ≥ 8 m aanwezig is.

Samenhang met andere artikelen

Afdeling 2.1 - Algemene sterkte van bouwconstructies
Een bouwconstructie dient bij nieuwbouw gedurende de ontwerplevensduur en bij bestaande bouw gedurende de restlevensduur bestand te zijn tegen de krachten die daarop werken.

Afdeling 2.2 - Sterkte bij brand
Een bouwconstructie dient bij een brand, die zich in een brandfase bevindt, bestand te zijn tegen de krachten die erop werken.

Lid 1

Een te bouwen bouwwerk waarin een vloer van een gebruiksgebied hoger dan 70 m boven of lager dan 8 m onder het meetniveau ligt, is zodanig ingericht dat het bouwwerk brandveilig is.

Lid 2

Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften in deze afdeling.

Artikel 2.127 - Aansturingsartikel

Artikel 2.128 - Inrichting

Lid 1

Een bouwwerk waarin een vloer van een gebruiksgebied hoger dan 70 m boven het meetniveau ligt, is zo ingericht dat het bouwwerk een zelfde mate van brandveiligheid heeft als beoogd met de paragrafen 2.2.1, 2.8.1, 2.9.1, 2.10.1, 2.11.1, 2.12.1 en 2.13.1.

protocol

Lid 2

Een bouwwerk waarin een vloer van een gebruiksgebied lager dan 8 m onder het meetniveau ligt, is zo ingericht dat het bouwwerk een zelfde mate van brandveiligheid heeft als beoogd met de paragrafen 2.2.1, 2.8.1, 2.9.1, 2.10.1, 2.11.1, 2.12.1 en 2.13.1.

protocol

toelichting

toelichting

toelichting -