Hoofdstuk 9 - Algemeen

Hoofdstuk 9 kent geen nadere afdelingen maar bestaat uit de artikelen 9.1 tot en met 9.5.