Afdeling 2.5 - Algemeen

De eisen aan een trap zijn vergeleken met het Bouwbesluit 2003 vereenvoudigd. Met name het opheffen van het onderscheid tussen trappen A en trappen B heeft daar toe bijgedragen.

Paragraaf 2.5.1 - Nieuwbouw
Artikelen 2.32 tot en met 2.37.

Paragraaf 2.5.2 - Bestaande bouw
Artikelen 2.38 tot en met 2.41.