Artikel 2.136 - Aansturingsartikel

Zie de toelichting op paragraaf 2.14.1. Nieuwbouw.