Tabel 7.1

Leden van toepassing

Artikel

7.2 - Verbod op roken en open vuur

7.3 - Vastzetten zelfsluitend constructieonderdeel

7.4 - Aankleding

7.5 - Brandveiligheid inrichtingselementen

7.6 -  Brand-gevaarlijke stoffen

7.7 - Brandbare niet-milieuvriendelijke stoffen

7.8 - Opslag in stookruimte

7.9 - Veilig gebruik verbrandingstoestel

7.10 - Restrisico brandgevaar en ontwikkeling van brand

Lid

1

2


1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

1

2

3

4

5

1

2

3


1

2


1

Woonfunctie

1


*

1

2


4

5

6

7

1

2

3

1

2

3

4

5

1

2

3

*

1

2

*

5

Industriefunctie
a  lichte industriefunctie voor het bedrijfsmatig houden van dieren
b  andere industriefunctie


1
1


2
2


*
*


1
1


2
2


3


4
4


5
57
7


1
1


2
21
1


2
2


3
3


4
4


5
5


1
1


2
2


3
3


*
*


1
1


2
2


*
*

7

Logiesfunctie
a  in een logiesgebouw
b  andere logiesfunctie


1
1


2
2


*
*


1
1


2
24
456


7
7


1
1


2
23


1
1


2
2


3
3


4
4


5
5


1
1


2
2


3
3


*
*


1
1


2
2


*
*

Alle niet hierboven genoemde gebruiksfuncties

1

2

*

1

2


47

1

2


1

2

3

4

5

1

2

3

*

1

2

*