Technisch bouwsysteem

Systeemrendement

Verwarmingssysteem voor woonfunctie, niet lokaal

0,71

Verwarmingssysteem voor overige gebruiksfuncties, niet lokaal

0,65

Lokaal verwarmingssysteem

0,63

Warmtapwatersysteem

0,29

Koelsysteem

0,75

Ventilatiesysteem met ventilatiecapaciteit > 5.000 m³/h, uitgedrukt in W/(dm³/s)

2,50

Tabel 6.55