Wijzigingen BBTonline naar aanleiding van aanpassing Bouwbesluit per 1 april 2014

Zoals bekend is het Bouwbesluit per 01-04-2014 op een aantal punten gecorrigeerd c.q. aangepast. Wat is er veranderd? Zie onderstaande overzichten:


Overzicht aanpassingen Bouwbesluit

Ten aanzien van het gebruik van BBTonline is een nieuwe versie van het Bouwbesluit geplaatst in de database omdat de wijzigingen van het Bouwbesluit (beperkte) gevolgen hebben op de beoordeling van de betreffende artikelen en/of op de beoordeling tot het verkrijgen/verlenen van vergunning. Aangezien die aanpassing alleen is verwekt in de “Full HD”-versie van BBTonline is de versie “Classic Layout” komen te vervallen. Daarnaast leek het ons niet heel zinvol meer om BBTonline versie 2003 te blijven aanbieden. Uiteraard kunt u vanuit de huidige versie nog steeds het Bouwbesluit 2003 selecteren om in voorkomende gevallen aan dat Bouwbesluit te toetsen. Om die reden is de selectiemogelijkheid komen te vervallen en wordt automatisch de nieuwste versie van BBTonline geopend!

Ten aanzien van de “Methodieken en standaardteksten en “Vrije teksten is besloten deze slechts te koppelen aan de laatste versie van het Bouwbesluit (in dit geval dus 01-04-2014).

Op basis van de “aanvraagdatum” die is in te voeren in het venster {Nieuw project} worden de “verschoven” (onder hun “oude” artikel-lid) of de “tussengevoegde + verschoven” (nieuwe artikel-lid) artikelen geselecteerd.  Om die reden is het ook (niet meer) mogelijk de “aanvraagdatum” in een later stadium aan te passen!Wijzigingen methodieken en standaardteksten

Aangezien er een aantal artikelen zijn toegevoegd dienen protocollen en standaardteksten eveneens te worden aangepast.U gaat als volgt te werk (zie ook bovenstaande afbeelding):Overige aanpassingen

Overige aanpassingen zoals de matrices (8 april verwerkt!), de toelichtingen en de teksten (7 april verwerkt!) ten aanzien van de beoordelingsmethodieken zullen in de loop van de tijd worden aangepast!

Artikel

Lid

Gewijzigd

Verwijderd

Toegevoegd

Tussengevoegd

Verschoven

Opmerking

2.10

1

X


2.20

1

X


2.25

1

X


2.51

3

X


2.58

1

X


2.73

1

X


XOude artikel wordt lid 1


2X
2.83

1

X11X
2.84

6
X
7

X

Oude lid 6


8

X

Oude lid 7


9

X10X

11X
2.90

3X
2.99

5

X


2.107

1

X


2.117

1

X


2.137X

3.3

3
X
4

X

Oude lid 3


5

X

Oude lid 4

3.39

3

X


3.51

3
X
4

X

Oude lid 3

3.55

1

X

Oude artikel wordt lid 1


2X

3X
4.31

4X
4.35

3X
6.2

1

X2

X3

X4

X5

X


6.3

4

X

Oude lid 6


5

X
X

Oude lid 7


6


X


7


X

6.25

11X
6.26

4X
7.4

3
X
4

X

Oude lid 3


5

X

Oude lid 4


6

X
X

Oude lid 5


7

X

Oude lid 6

7.12

5X
8.3

1

X2

X3

X4

X


8.4


X

Oude artikel 8.5

8.5


X

Oude artikel 8.6

8.6


X

Oude artikel 8.7

8.7
XVeiligheidsplan (titel nieuw artikel)

9.2

6

X7
X
8

X

Oude lid 7


9

X

Oude lid 8


10


XX

Oude lid 9

Wijzigingen BBTonline naar aanleiding van aanpassing Bouwbesluit per 1 januari 2015

Zoals bekend is het Bouwbesluit per 01-01-2015 gecorrigeerd c.q. aangepast. Wat is er veranderd? Zie onderstaande overzichten:


Overzicht aanpassingen Bouwbesluit


Ten aanzien van het gebruik van BBTonline is een nieuwe versie van het Bouwbesluit geplaatst in de database omdat de wijzigingen van het Bouwbesluit (beperkte) gevolgen hebben op de beoordeling van de betreffende artikelen en/of op de beoordeling tot het verkrijgen/verlenen van vergunning. Aangezien die aanpassing alleen is verwekt in de “Full HD”-versie van BBTonline is de versie “Classic Layout” komen te vervallen. Daarnaast leek het ons niet heel zinvol meer om BBTonline versie 2003 te blijven aanbieden. Uiteraard kunt u vanuit de huidige versie nog steeds het Bouwbesluit 2003 selecteren om in voorkomende gevallen aan dat Bouwbesluit te toetsen. Om die reden is de selectiemogelijkheid komen te vervallen en wordt automatisch de nieuwste versie van BBTonline geopend!

Ten aanzien van de “Methodieken en standaardteksten” en “Vrije teksten” is besloten deze slechts te koppelen aan de laatste versie van het Bouwbesluit (in dit geval dus 1 januari 2015).

Op basis van de “aanvraagdatum” die is in te voeren in het venster {Nieuw project} worden de “verschoven” (onder hun “oude” artikel-lid) of de “tussengevoegde + verschoven” (nieuwe artikel-lid) artikelen geselecteerd.  Om die reden is het ook (niet meer) mogelijk de “aanvraagdatum” in een later stadium aan te passen!


Wijzigingen methodieken en standaardteksten

Aangezien er een aantal artikelen zijn toegevoegd dienen protocollen en standaardteksten eveneens te worden aangepast.

U gaat als volgt te werk (zie ook bovenstaande afbeelding):Overige aanpassingen

Overige aanpassingen zoals de matrices, de toelichtingen en de teksten ten aanzien van de beoordelingsmethodieken zullen in de loop van de tijd worden aangepast!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wijzigingen BBTonline naar aanleiding van aanpassing Bouwbesluit per 1 juli 2015

Zoals bekend is het Bouwbesluit per 01-07-2015 gecorrigeerd c.q. aangepast.

Wat is er veranderd? Zie onderstaande overzicht:

Voor de exacte veranderingen verwijzen we u gemakshalve naar Staatsblad 2015 - 249 van 26 juni 2015.

Ten aanzien van het gebruik van BBTonline is een nieuwe versie van het Bouwbesluit geplaatst in de database omdat de wijzigingen van het Bouwbesluit (beperkte) gevolgen hebben op de beoordeling van de betreffende artikelen en/of op de beoordeling tot het verkrijgen/verlenen van vergunning.

Ten aanzien van de “Methodieken en standaardteksten” en “Vrije teksten” is besloten deze slechts te koppelen aan de laatste versie van het Bouwbesluit (in dit geval dus 1 juli 2015).

Op basis van de “aanvraagdatum” die is in te voeren in het venster {Nieuw project} worden de “verschoven” (onder hun “oude” artikel-lid) of de “tussengevoegde + verschoven” (nieuwe artikel-lid) artikelen geselecteerd.  Om die reden is het ook (niet meer) mogelijk de “aanvraagdatum” in een later stadium aan te passen!


Wijzigingen methodieken en standaardteksten

Aangezien er een aantal artikelen zijn toegevoegd dienen protocollen en standaardteksten eveneens te worden aangepast. Deze actie wordt automatisch uitgevoerd bij het opstarten van de desbetreffende module. Aangezien de beperkte hoeveelheid (inhoudelijk) gewijzigde en verschoven artikelen is besloten deze wijzigingen NIET te automatiseren. Deze wijzigingen en verschuivingen dienen handmatig te worden uitgevoerd. Slechts de toe- dan wel tussengevoegde artikelen worden verwerkt. Hoe dit mogelijk is kunt u hieronder lezen onder "Wijzigen methodieken en standaardteksten" als uitgelegd bij de wijzigingen van het Bouwbesluit per 1 januari 2015!


Overige aanpassingen

Overige aanpassingen zoals de matrices, de toelichtingen en de teksten ten aanzien van de beoordelingsmethodieken zullen in de loop van de tijd worden aangepast!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artikel

Lid

Gewijzigd

Verwijderd

Toegevoegd

Tussengevoegd

Verschoven

Opmerking

5.3

1

X


5.3

2

X


5.3

3
X5.3

4
X5.3

5

X

Oude lid 3

5.3

6

X

Oude lid 4

5.3

7
X5.3

8

X

Oude lid 5

9.2

3

X


Wijzigingen BBTonline naar aanleiding van aanpassing Bouwbesluit per 24 november 2015

Zoals bekend is het Bouwbesluit per 24-11-2015 gewijzigd.

Wat is er veranderd? Zie onderstaande overzicht:

Voor de exacte veranderingen verwijzen we u gemakshalve naar Staatsblad 2015 - 425 van 23 november 2015.

Ten aanzien van het gebruik van BBTonline is een nieuwe versie van het Bouwbesluit geplaatst in de database omdat de wijzigingen van het Bouwbesluit (beperkte) gevolgen hebben op de beoordeling van de betreffende artikelen en/of op de beoordeling tot het verkrijgen/verlenen van vergunning.

Ten aanzien van de “Methodieken en standaardteksten” en “Vrije teksten” is besloten deze slechts te koppelen aan de laatste versie van het Bouwbesluit (in dit geval dus 24 november 2015).


Wijzigingen methodieken en standaardteksten

Aangezien er een aantal artikelen zijn toegevoegd dienen protocollen en standaardteksten eveneens te worden aangepast. Deze actie wordt automatisch uitgevoerd bij het opstarten van de desbetreffende module. Aangezien de beperkte hoeveelheid (inhoudelijk) gewijzigde en verschoven artikelen is besloten deze wijzigingen NIET te automatiseren. Deze wijzigingen en verschuivingen dienen handmatig te worden uitgevoerd. Slechts de toe- dan wel tussengevoegde artikelen worden verwerkt. Hoe dit mogelijk is kunt u hieronder lezen onder "Wijzigen methodieken en standaardteksten" als uitgelegd bij de wijzigingen van het Bouwbesluit per 1 januari 2015!


Overige aanpassingen

Overige aanpassingen zoals de matrices, de toelichtingen en de teksten ten aanzien van de beoordelingsmethodieken zullen in de loop van de tijd worden aangepast!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------