Artikel 8.2 - Veiligheid in de omgeving

Beoordelingsmethodiek:
Controleer of bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden maatregelen worden getroffen ter voorkoming van:
a. letsel van personen op een aangrenzend perceel of een aan het bouw- of sloopterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen
b. letsel van personen die het bouw- of sloopterrein onbevoegd betreden, en
c. beschadiging of belemmering van wegen, van in de weg gelegen werken en van andere al dan niet roerende zaken op een aangrenzend perceel of op een aan het bouw- of sloopterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen.

Toelichting:
Om onveilige situaties tijdens bouw- of sloopwerkzaamheden te voorkomen moeten maatregelen worden getroffen om letsel van personen, of beschadiging dan wel belemmering van wegen, werken of roerende zaken die zich in de omgeving van het bouw- of sloopterrein bevinden, te voorkomen. Bij het voorkomen van letsel gaat het zowel om het voorkomen van letsel van personen op belendende percelen als om letsel van personen die zich onbevoegd op de bouwplaats bevinden. De veiligheid van het op de bouwplaats werkzame personeel valt onder de Arbeidsomstandighedenwet. De manier waarop in de praktijk invulling wordt gegeven aan dit artikel zal afhankelijk zijn van de locatie en de aanwezigheid van bebouwing en mensen in de omgeving daarvan. Dit biedt de benodigde ruimte voor maatwerk en legt de eerste verantwoordelijkheid neer bij diegene die de werkzaamheden uitvoert.

Bouwbesluit 2003:
Overeenkomstig artikel in Bouwbesluit 2003: -.


Voldoet:
De bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden getroffen maatregelen voldoen aan de gestelde criteria.

Voldoet niet:
De bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden getroffen maatregelen voldoen niet aan de gestelde criteria. Aan de volgende criteria wordt niet voldaan:

LATEN STAAN WAT VAN TOEPASSING IS

- de maatregelen ter voorkoming van letsel van personen op een aangrenzend perceel of een aan het bouw- of sloopterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen
- de maatregelen ter voorkoming van letsel van personen die het bouw- of sloopterrein onbevoegd betreden
- de maatregelen ter voorkoming van beschadiging of belemmering van wegen, van in de weg gelegen werken en van andere al dan niet roerende zaken op een aangrenzend perceel of op een aan het bouw- of sloopterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen.

Niet controleerbaar:
Het is niet duidelijk of de bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden getroffen maatregelen voldoen niet aan de gestelde criteria. Van de volgende criteria is het niet duidelijk of er aan wordt voldaan:

LATEN STAAN WAT VAN TOEPASSING IS

- de maatregelen ter voorkoming van letsel van personen op een aangrenzend perceel of een aan het bouw- of sloopterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen
- de maatregelen ter voorkoming van letsel van personen die het bouw- of sloopterrein onbevoegd betreden
- de maatregelen ter voorkoming van beschadiging of belemmering van wegen, van in de weg gelegen werken en van andere al dan niet roerende zaken op een aangrenzend perceel of op een aan het bouw- of sloopterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen.

Niet van toepassing: