Artikel 7.8 - Opslag in stookruimte

Beoordelingsmethodiek:
Controleer of in een ruimte met een of meer verbrandingstoestellen met een totale nominale belasting van meer dan 130 kW geen brandbare goederen zijn opgeslagen of opgesteld.

Toelichting:
In een ruimte waarin een of meer verbrandingstoestellen met een totale nominale belasting van meer dan 130 kW aanwezig mogen geen brandbare goederen zijn opgeslagen of opgesteld.

Bouwbesluit 2003:
Overeenkomstig artikel in Bouwbesluit 2003: -.


Voldoet:

Voldoet niet:

Niet controleerbaar:

Niet van toepassing: