Artikel 7.6 - Brandgevaarlijke stoffen: lid 4

Beoordelingsmethodiek:
Controleer of bij het berekenen van de toegestane hoeveelheid (als bedoeld in lid 2, onderdeel a.), aangebroken verpakkinggen als volle zijn meegerekend.

Toelichting:
De inhoud van een aangebroken verpakking moet volledig worden meegerekend; als bijvoorbeeld in een vat nog 4 l zit van de oorspronkelijke 10 l dan moet worden gerekend met 10 l.

Bouwbesluit 2003:
Overeenkomstig artikel in Bouwbesluit 2003: -.


Voldoet:

Voldoet niet:

Niet controleerbaar:

Niet van toepassing: