Artikel 7.5 - Brandveiligheid inrichtingselementen: lid 3

Beoordelingsmethodiek:
De leden 1 en 2 gelden niet voor niet-gemeenschappelijke ruimten.

Toelichting:
Op grond van dit lid zijn de leden 1 en 2 niet van toepassing op niet gemeenschappelijke ruimten van een woonfunctie en de andere logiesfunctie (vakantiehuisje).

Bouwbesluit 2003:
Overeenkomstig artikel in Bouwbesluit 2003: -.


Voldoet:

Voldoet niet:

Niet controleerbaar:

Niet van toepassing: