Artikel 7.5 - Brandveiligheid inrichtingselementen: lid 2

Beoordelingsmethodiek:
Aan het in lid 1 gestelde wordt in ieder geval voldaan als een naar de lucht toegekeerd onderdeel:
a. onbrandbaar is, bepaald volgens NEN 6064,
b. voldoet aan brandklasse A1 als bedoeld in NEN-EN 13501-1,
c. een dikte heeft van ten minste 3,5 mm en voldoet aan brandklasse D, als bedoeld in NEN-EN 13501-1;
d. een dikte heeft van ten minste 3,5 mm en voldoet aan klasse 4 als bedoeld in NEN 6065, of
e. een dikte heeft van minder dan 3,5 mm en over de volle oppervlakte is verlijmd met een onderdeel als bedoeld onder c of d.

Aandachtspunten:
- dit lid geldt niet voor een niet-gemeenschappelijke ruimte (zie lid 3)
- dunne materialen hebben in het algemeen minder gunstige brandeigenschappen dan dikkere (dunne materialen ontbranden dikwijls sneller). Indien een dun materiaal als bedoeld onder e. over de volle oppervlakte is verlijmd met een materiaal als bedoeld in onderdeel c of d (de drager), dan benaderen de eigenschappen van de samengevoegde materialen de brandeigenschappen van het dikkere dragermateriaal.

Toelichting:
In dit lid is bepaald wanneer in ieder geval aan de in lid 1 gestelde eisen is voldaan.

Bouwbesluit 2003:
Overeenkomstig artikel in Bouwbesluit 2003: -.


Voldoet:

Voldoet niet:

Niet controleerbaar:

Niet van toepassing: