Artikel 7.4 - Aankleding: lid 7

Beoordelingsmethodiek:
Controleer of de bijdrage aan brandgevaar van aankleding voldoet aan de bij ministeriële regeling gestelde voorschriften (voorzover aanwezig).

Toelichting:
Bij ministeriële regeling kunnen nadere eisen worden gesteld aan de bijdrage aan brandgevaar van aankleding.

Bouwbesluit 2003:
Overeenkomstig artikel in Bouwbesluit 2003: -.


Voldoet:

Voldoet niet:

Niet controleerbaar:

Niet van toepassing: