Artikel 7.4 - Aankleding: lid 5

Beoordelingsmethodiek:
Controleer of in een besloten ruimte met brandbaar gas gevulde ballonnen aanwezig zijn.

Aandachtspunt:
Dit lid geldt niet voor een niet-gemeenschappelijke ruimte (zie lid 5).

Toelichting:
Dit lid schrijft voor dat in een besloten ruimte geen met brandbaar gas gevulde ballonnen aanwezig mogen zijn.

Bouwbesluit 2003:
Overeenkomstig artikel in Bouwbesluit 2003: -.


Voldoet:

Voldoet niet:

Niet controleerbaar:

Niet van toepassing: