Artikel 7.4 - Aankleding: lid 3

Beoordelingsmethodiek:
CHECK!!
Controleer of materiaal ter plaatse van of nabij apparatuur en installaties die warmte ontwikkelen voldoet aan brandklasse A1 (NEN-EN 13501-1) of onbrandbaar is (NEN 6064); dit is het geval als:
a. op het materiaal een intensiteit van de warmtestraling kan optreden die (volgens NEN 6061), groter is dan 2 kW/m², of
b. in het materiaal een temperatuur kan optreden die (volgens NEN 6061), hoger is dan 90° C.

Aandachtspunt:
Dit lid geldt niet voor een niet-gemeenschappelijke ruimte (zie lid 5).

Toelichting:
Delen van apparatuur en installaties die hitte uitstralen (meer dan 90° C worden), mogen niet in aanraking mogen met de aankleding tenzij de aankleding onbrandbaar is. Met dit voorschrift kan bijvoorbeeld worden opgetreden tegen een situatie waarin door een halogeenspotje brand in de gordijnen zou kunnen ontstaan.

Bouwbesluit 2003:
Overeenkomstig artikel in Bouwbesluit 2003: -.


Voldoet:

Voldoet niet:

Niet controleerbaar:

Niet van toepassing: