Artikel 7.4 - Aankleding: lid 2

Beoordelingsmethodiek:
Controleer of bij een besloten ruimte voor het verblijven of vluchten van meer dan 50 personen, onderdeel e. uit lid 1 van toepassing is; dit is niet het geval als:
a. de aankleding zich bevindt boven een gedeelte van de vloer waar zich personen kunnen bevinden;
b. de verticale vrije ruimte tussen de vloer en de aankleding minder dan 2,5 m is, en
c. de aankleding niet direct op de vloer, trap of hellingbaan is aangebracht.

Aandachtspunten:
- dit lid geldt niet voor een niet-gemeenschappelijke ruimte (zie lid 5)
- door de NVBR wordt in haar folder 'Brandveiligheidsinfo 18: feestversiering het kan en moet veilig!' daarover praktische informatie gegeven
- de recent ontwikkelde NTA 8007 'Brandgedrag versieringsmaterialen' bevat eveneens praktische informatie die nuttig kan zijn bij de toepassing van de in dit artikel gestelde eisen.

Toelichting:
Bij aankleding in een besloten ruimte voor het verblijven of het vluchten van meer dan 50 personen die voldoet aan het gestelde in lid 1, onderdeel e, wordt niet zonder meer aangenomen dat er geen sprake van brandgevaar is. De in e gegeven maximale navlam- en nagloeiduur waarborgen de brandveiligheid onvoldoende bij aankleding (versiering) die lager hangt dan 2,5 m boven een gedeelte van een vloer waar zich mensen kunnen bevinden. Bij laag hangende versiering is een risico aanwezig dat deze in aanraking komt met open vuur van bijvoorbeeld in de hand gehouden brandende aanstekers, kaarsen, vuurwerk of sigaretten. De onder e bedoelde criteria zijn wel afdoende als de aankleding direct op vloer, trap of hellingbaan is aangebracht, ofwel als het vaste vloerbedekking betreft. Dit lid is dus voornamelijk van belang bij het voorkomen van brandgevaar door laaghangende versiering.
Of sprake is van een gedeelte van de vloer waar zich geen personen kunnen bevinden is afhankelijk van de inrichting van de ruimte. Het gaat om die plaatsen waar zich normaliter geen mensen bevinden, bijvoorbeeld boven een tafel, een barmeubel of stand. Met de situatie dat iemand op een dergelijk inrichtingselement klimt behoeft geen rekening te worden gehouden.

Bouwbesluit 2003:
Overeenkomstig artikel in Bouwbesluit 2003: -.


Voldoet:

Voldoet niet:

Niet controleerbaar:

Niet van toepassing: