Artikel 7.3 - Vastzetten zelfsluitend constructie-onderdeel

Beoordelingsmethodiek:
Controleer of zelfsluitende constructieonderdelen die in geopende stand zijn vastgezet bij brand en bij rook door brand automatisch worden losgelaten.

Aandachtspunt:
In de beginfase van een brand is de temperatuur van de rook nog niet zo hoog. Dit heeft tot gevolg dat bij een rookscheiding geen smeltzekering voor de aansturing van een zelfsluitende deur
kan worden toegepast. Wel kan een rookmelder worden toegepast die bij inwerkingtreding een signaal naar de deur doorgeeft waardoor die deur automatisch sluit.

Toelichting:
Een zelfsluitende constructieonderdeel mag niet in geopende stand zijn vastgezet mits dat constructieonderdeel bij brand en bij rook door brand automatisch wordt losgelaten. Onder automatisch loslaten wordt verstaan dat de deur bij brand en bij rook door brand vanzelf (en met automatische detectie, dus zonder tussenkomst van een persoon) sluit.

Bouwbesluit 2003:
Overeenkomstig artikel in Bouwbesluit 2003: -.


Voldoet:

Voldoet niet:

Niet controleerbaar:

Niet van toepassing: