Artikel 7.2 - Verbod op roken en open vuur: lid 2

Beoordelingsmethodiek:
Controleer of het verbod bedoeld in lid 1 goed zichtbaar is aangegegevn door middel van standaard symbolen (overeenkomstig NEN 3011).

Toelichting:
Het verbod uit lid 1 moet kenbaar worden gemaakt door duidelijk zichtbaar aangebrachte pictogrammen zoals beschreven in NEN 3011 (uitgave 2004).

Bouwbesluit 2003:
Overeenkomstig artikel in Bouwbesluit 2003: -.


Voldoet:

Voldoet niet:

Niet controleerbaar:

Niet van toepassing: