Artikel 6.55 - Verbouw: lid 2

Beoordelingsmethodiek:
Indien een technisch bouwsysteem bestaat uit een combinatie van de in tabel 6.55 opgenomen bouwsystemen is in afwijking van lid 1, het systeemrendement van dat systeem niet lager dan het rendement naar rato berekend op basis van de in die tabel opgenomen rendementen van de systemen die deel uitmaken van de combinatie.

Toelichting:
In dit lid is een voorschrift gegeven voor het geval een technisch bouwsysteem uit een combinatie van de in de tabel 6.55 opgenomen bouwsystemen bestaat. In een dergelijk geval moet het systeemrendement worden berekend naar rato van de in de tabel opgenomen rendementen van de systemen die deel uitmaken van de combinatie.


Voldoet:

Voldoet niet:

Niet controleerbaar:

Niet van toepassing: