Artikel 4.32 - Regenwerend

Beoordelingsmethodiek:
Controleer of een bergruimte als bedoeld in artikel 4.31, voldoende regenwerend is uitgevoerd (volgens NEN 2778).

Toelichting:
De uitwendige scheidingsconstructie van een voorgeschreven bergruimte moet zodanig regenwerend zijn dat de daarin opgeborgen voorwerpen tegen weer en wind beschermd zijn. Met andere woorden: dak, wanden en deur moeten deugdelijk zijn. Dit wordt getoetst aan NEN 2778. Een uitvloeisel van deze eis is dat de bergruimte met relatief eenvoudige maatregelen inbraakwerend kan worden gemaakt. Dit is echter geen verplichting.

Bouwbesluit 2003:
Overeenkomstig artikel in Bouwbesluit 2003: -.


Voldoet:
De bergruimten als bedoeld liggen in een besloten ruimte.

Voldoet niet:
Er zijn bergruimten als bedoeld die niet in een besloten ruimte liggen. Het betreft de volgende bergruimten:

OMSCHRIJF OM WELKE BERGRUIMTEN HET GAAT

of

Er zijn trappen als bedoeld die in een besloten ruimte liggen, maar deze ruimte is niet regenwerend (bepaald volgens NEN 1778). Het betreft de volgende bergruimten:

OMSCHRIJF OM WELKE BERGRUIMTEN HET GAAT

Niet controleerbaar:
Er zijn bergruimten als bedoeld aanwezig, maar van tekening is niet af te lezen of deze bergruimten in een besloten ruimte liggen. Het betreft de volgende bergruimten:

OMSCHRIJF OM WELKE BERGRUIMTEN HET GAAT

of

Er zijn bergruimten als bedoeld die in een besloten ruimte liggen aanwezig, maar het is niet duidelijk of deze ruimte regenwerend is (bepaald volgens NEN 1778). Het betreft de volgende bergruimten :

OMSCHRIJF OM WELKE BERGRUIMTEN HET GAAT

Niet van toepassing: