Artikel 4.31 - Aanwezigheid, bereikbaarheid en afmetingen: lid 3

Beoordelingsmethodiek:
Controleer of bergruimten vanaf de openbare weg rechtstreeks of via het aansluitende terrein of via een gemeenschappelijke verkeersruimte bereikbaar zijn.

Toelichting:
Een bergruimte is vanaf de openbare weg al dan niet via de eigen tuin of via een bergingsgang of via een gemeenschappelijke verkeersruimte te bereiken, zonder door een woning te moeten. Een bergruimte op zolder of bijvoorbeeld op de tweede verdieping van een portiekflat zonder lift zal niet aan deze eis kunnen voldoen. Wel zal aan de eis zijn voldaan als de bergruimte bijvoorbeeld bereikbaar is via een niet te lange trap die is voorzien van een fietsgootje.

Bouwbesluit 2003:
Overeenkomstig artikel in Bouwbesluit 2003: -.


Voldoet:
De bergruimten zijn vanaf de openbare weg rechtstreeks bereikbaar.

of

De bergruimten zijn via het aansluitende terrein bereikbaar.

of

De bergruimten zijn via een gemeenschappelijke verkeersruimte bereikbaar.

Voldoet niet:
De bergruimten zijn noch vanaf de openbare weg rechtstreeks, noch via het aansluitende terrein, noch via een gemeenschappelijke verkeersruimte bereikbaar. Het betreft de volgende bergruimten:

OMSCHRIJF WELKE BERGRUIMTEN NOCH VANAF DE OPENBARE WEG RECHTSTREEKS, NOCH VIA HET AANSLUITENDE TERREIN, NOCH VIA EEN GEMEENSCHAPPELIJKE VERKEERSRUIMTE BEREIKBAAR ZIJN

Niet controleerbaar:
Het is niet duidelijk of de bergruimten vanaf de openbare weg rechtstreeks of via het aansluitende terrein of via een gemeenschappelijke verkeersruimte bereikbaar zijn. Het betreft de volgende bergruimten:

OMSCHRIJF OM WELKE BERGRUIMTEN HET GAAT

Niet van toepassing: