Artikel 4.31 - Aanwezigheid, bereikbaarheid en afmetingen: lid 1

Beoordelingsmethodiek:
Controleer of woonfuncties als nevenfunctie een niet-gemeenschappelijke afsluitbare bergruimte hebben met een vloeroppervlakte van ten minste 5 m² bij een breedte van ten minste 1,8 m en een hoogte daarboven van ten minste 2,3 m.

Aandachtspunt:
Afwijkend hiervan kan bij een woonfunctie met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 50 m² de bergruimte gemeenschappelijk zijn, als de vloeroppervlakte van de bergruimte ten minste 1,5 m² per woonfunctie is (zie lid 2).

Toelichting:
Een woonfunctie dient als nevenfunctie een niet-gemeenschappelijke afsluitbare bergruimte te hebben met een vloeroppervlakte van ten minste 5 m² bij een breedte van ten minste 1,8 m en een hoogte boven de vloer van ten minste 2,3 m. Met nevenfunctie is bedoeld dat de bergruimte geen onderdeel is van de woonfunctie, maar een ten dienste van de woning staande overige gebruiksfunctie. Dit is van belang omdat aan de bergruimte als overige gebruiksfunctie, minder strenge eisen worden gesteld dan aan een als woonfunctie aangemerkte bergruimte.

Bouwbesluit 2003:
Overeenkomstig artikel in Bouwbesluit 2003: -.


Voldoet:
Elke woonfunctie heeft een niet-gemeenschappelijke afsluitbare bergruimte met een vloeroppervlakte van ten minste 5 m², een breedte van ten minste 1,8 m en een hoogte van ten minste 2,3 m.

Voldoet niet:
Niet elke woonfunctie heeft een niet-gemeenschappelijke afsluitbare bergruimte. Het betreft de volgende woonfuncties:

OMSCHRIJF WELKE WOONFUNCTIE GEEN NIET-GEMEENSCHAPPELIJKE AFSLUITBARE BERGRUIMTE HEEFT

of

Elke woonfunctie heeft een niet-gemeenschappelijke afsluitbare bergruimte maar de afmetingen voldoen niet aan de gestelde eisen te weten: een vloeroppervlakte van ten minste 5 m², een breedte van ten minste 1,8 m en een hoogte van ten minste 2,3 m. Het betreft de volgende niet-gemeenschappelijke afsluitbare bergruimten:

OMSCHRIJF OM WELKE NIET-GEMEENSCHAPPELIJKE AFSLUITBARE BERGRUIMTEN HET GAAT

Niet controleerbaar:
Het is niet duidelijk of elke woonfunctie een niet-gemeenschappelijke afsluitbare bergruimte heeft. Het betreft de volgende woonfuncties:

OMSCHRIJF OM WELKE NIET-GEMEENSCHAPPELIJKE AFSLUITBARE BERGRUIMTE HET GAAT

of

Elke woonfunctie heeft een niet-gemeenschappelijke afsluitbare bergruimte maar het is niet duidelijk of de afmetingen voldoen niet aan de gestelde eisen te weten: een vloeroppervlakte van ten minste 5 m², een breedte van ten minste 1,8 m en een hoogte van ten minste 2,3 m. Het betreft de volgende niet-gemeenschappelijke afsluitbare bergruimten:

OMSCHRIJF OM WELKE NIET-GEMEENSCHAPPELIJKE AFSLUITBARE BERGRUIMTE HET GAAT

Niet van toepassing: