Artikel 2.37 - Verbouw

Beoordelingsmethodiek:
Bij het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk zijn de artikelen 2.33 tot en met 2.36 van overeenkomstige toepassing. Hierbij moet worden uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.

Toelichting:
Dit artikel geeft een voorschrift voor het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk. De artikelen 2.33 tot en met 2.35 zijn daarop van overeenkomstige toepassing waarbij mag worden uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.


Voldoet:

Voldoet niet:

Niet controleerbaar:

Niet van toepassing: