Artikel 2.36 - Regenwerend

Beoordelingsmethodiek:
Controleer of een trap die gelegen is in een gemeenschapelijk verkeersruimte, een hoogteverschil van meer dan 1,5 m overbrugt en die een woonfuctie ontsluit, voldoende regenwerend is uitgevoerd, bepaald volgens NEN 2778.

Aandachtspunt:
Als het een vluchttrap betreft is het artikel niet van toepassing.

Toelichting:
Uit dit artikel volgt dat een gemeenschappelijke verkeersruimte waardoor een reguliere trap voert regenwerend moet zijn. Hiermee wordt voorkomen dat woningen in een woongebouw uitsluitend bereikbaar zijn via een buitentrap. Dit voorschrift geldt niet voor een trap die uitsluitend bedoeld is voor het vluchten (noodtrap) of een trap die een hoogteverschil overbrugt van minder dan 1,5 m.

Bouwbesluit 2003:
Overeenkomstig artikel in Bouwbesluit 2003: 2.32.


Voldoet:
De trappen als bedoeld liggen in een besloten ruimte (trappenhuis).

Voldoet niet:
Er zijn trappen als bedoeld die niet in een besloten ruimte liggen. Het betreft de volgende trappen:

OMSCHRIJF OM WELKE TRAPPEN HET GAAT

of

Er zijn trappen als bedoeld die in een besloten ruimte liggen, maar deze ruimte is niet regenwerend (bepaald volgens NEN 1778). Het betreft de volgende trappen:

OMSCHRIJF OM WELKE TRAPPEN HET GAAT

Niet controleerbaar:
Er zijn trappen als bedoeld aanwezig, maar het is niet duidelijk of deze bestemd zijn voor het ontsluiten van een woonfunctie. Het betreft de volgende trappen:

OMSCHRIJF OM WELKE TRAPPEN HET GAAT

of

Er zijn trappen als bedoeld aanwezig, maar van tekening is niet af te lezen hoe groot het hoogteverschil is dat met de trap wordt overbrugd. Het betreft de volgende trappen:

OMSCHRIJF OM WELKE TRAPPEN HET GAAT

of

Er zijn trappen als bedoeld aanwezig, maar van tekening is niet af te lezen of deze trappen in een besloten ruimte liggen. Het betreft de volgende trappen:

OMSCHRIJF OM WELKE TRAPPEN HET GAAT

of

Er zijn trappen als bedoeld die in een besloten ruimte liggen aanwezig, maar het is niet duidelijk of deze ruimte regenwerend is (bepaald volgens NEN 1778). Het betreft de volgende trappen:

OMSCHRIJF OM WELKE TRAPPEN HET GAAT

Niet van toepassing:
Er zijn geen trappen als bedoeld in artikel 2.27 aanwezig.

of

Er zijn wel trappen als bedoeld in artikel 2.27 aanwezig, maar deze overbruggen geen hoogteverschil van meer dan 1,5 m.

of

Er zijn wel trappen als bedoeld in artikel 2.27 aanwezig, maar deze zijn niet bestemd voor het ontsluiten van een woonfunctie.