Artikel 2.35 - Leuning

Beoordelingsmethodiek:
Controleer of een trap die een hoogteverschil van meer dan 1 m overbrugt en die ter plaatse van de klimlijn een hellingshoek heeft groter dan 2:3, aan ten minste een zijkant is voorzien van een leuning. Vervolgens dient deze leuning op een hoogte van ten minste 0,8 m en ten hoogste 1 m, gemeten boven de voorkant van een tredevlak van de trap te liggen.

Aandachtspunt:
Bij een helling 2:3 wordt de aantrede gedeeld door 3 en de uitkomst daarvan vermenigvuldigd met 2; als dit resulteert in een getal kleiner dan de aangegeven optrede dient er een leuning te worden toegepast.

Toelichting:
Elke voorgeschreven trap waarmee een hoogteverschil van meer dan 1 m wordt overbrugd moet, indien de hellingshoek van die trap groter is dan 2:3 over de volledige lengte van de trap een leuning hebben. De uitzondering voor kleine trappen, geldt nu voor elke gebruiksfunctie. Bij een trap met een hellingshoek van minder dan 2:3 behoeft geen leuning te worden aangebracht.

Bouwbesluit 2003:
Overeenkomstig artikel in Bouwbesluit 2003: 2.31, lid 1.


Voldoet:
De trappen die een hoogteverschil van meer dan 1 m overbruggen en die ter plaatse van de klimlijn een hellingshoek hebben groter dan 2:3, zijn aan ten minste een zijkant voorzien van een leuning die ligt op een hoogte van ten minste 0,8 m en ten hoogste 1 m, gemeten boven de voorkant van een tredevlak van de trap.

Voldoet niet:
Er zijn trappen die een hoogteverschil van meer dan 1 m overbruggen en die ter plaatse van de klimlijn een hellingshoek hebben groter dan 2:3, uitgevoerd zonder trapleuning. Het betreft de volgende trappen:

OMSCHRIJF OP WELKE PLAATSEN EEN TRAPLEUNING ONTBREEKT

of

Er zijn trappen die een hoogteverschil van meer dan 1 m overbruggen en die ter plaatse van de klimlijn een hellingshoek hebben groter dan 2:3, uitgevoerd met een trapleuning aan ten minste een zijkant, maar deze is niet gelegen op een hoogte van ten minste 0,8 m en ten hoogste 1 m, gemeten boven de voorkant van een tredevlak van de trap. Het betreft de volgende trappen:

OMSCHRIJF OP WELKE PLAATSEN DE TRAPLEUNING TE LAAG/HOOG ZIT

Niet controleerbaar:
Er zijn trappen die een hoogteverschil van meer dan 1 m overbruggen, maar het is niet duidelijk of de hellingshoek ter plaatse van de klimlijn groter is dan 2:3. Het betreft de volgende trappen:

OMSCHRIJF OM WELKE TRAPPEN HET GAAT

of

Er zijn trappen die ter plaatse van de klimlijn een hellingshoek hebben groter dan 2:3, maar van tekening is niet af te lezen hoe groot het hoogteverschil is dat wordt overbrugd. Het betreft de volgende trappen:

OMSCHRIJF OM WELKE TRAPPEN HET GAAT

Er zijn trappen die een hoogteverschil van meer dan 1 m overbruggen en die ter plaatse van de klimlijn een hellingshoek hebben groter dan 2:3, maar de hoogte van de leuning, gemeten boven de voorkant van een tredevlak van de trap, is niet van tekening af te lezen. Het betreft de volgende trappen:

OMSCHRIJF OM WELKE TRAPPEN HET GAAT

Niet van toepassing:
Er zijn geen trappen als bedoeld in artikel 2.27 aanwezig.

of

Er zijn wel trappen als bedoeld in artikel 2.27 aanwezig, maar het te overbruggen hoogteverschil is minder dan 1 m.

of

Er zijn wel trappen als bedoeld in artikel 2.27 aanwezig, maar de helling van de klimlijn is kleiner of gelijk aan 2:3.