Artikel 2.34 - Trapbordes

Beoordelingsmethodiek:
Controleer of een trap ter plaatse van de bovenste trede aansluit op een vloer met een oppervlakte van ten minste 0,8 x 0,8 m.

Toelichting:
Er dient aan de bovenzijde van een trap een vloer te zijn die aansluit over de volle breedte van de trap en een diepte (loopafstand) heeft van ten minste 0,8 m. Een bordes kan ook worden gebruikt om een te lange trap te splitsen in twee afzonderlijke trappen (zie artikel 2.33). Een trapbordes is een vloer als bedoeld in de artikelen 2.107, lid 8 of artikel 4.23, lid 1 en dient de in die artikelen voorgeschreven hoogte boven de vloer te hebben.

Bouwbesluit 2003:
Overeenkomstig artikel in Bouwbesluit 2003: 2.29, lid 1.


Voldoet:
De bovenste trede van iedere trap sluit aan op een bordes van ten minste 0,8 m x 0,8 m.

Voldoet niet:
Er zijn trappen aanwezig waarvan de bovenste trede niet aansluit op een bordes. Het betreft de volgende trappen:

OMSCHRIJF OP WELKE PLAATSEN HET BORDES ONTBREEKT

of

Er zijn trappen aanwezig waarvan de bovenste trede aansluit op een bordes dat kleiner is dan 0,8 x 0,8 m. Het betreft de volgende trapbordessen:

OMSCHRIJF OP WELKE PLAATSEN DE AFMETINGEN VAN HET BORDES NIET VOLDOEN

Niet controleerbaar:
Er zijn trappen aanwezig waarvan de bovenste trede niet aansluit op een bordes, maar de afmeting van het bordes is niet op tekening aangegeven. Het betreft de volgende trapbordessen:

OMSCHRIJF OP WELKE PLAATSEN DE AFMETINGEN VAN HET BORDES NIET CONTROLEERBAAR ZIJN

Niet van toepassing:
Er zijn geen trappen als bedoeld in artikel 2.27 aanwezig.