Artikel 2.33 - Afmetingen trap: lid 1

Beoordelingsmethodiek:
Controleer of een trap voldoet aan de minimale afmetingen zoals aangegeven in tabel 2.33.

Aandachtspunten:
- er wordt in de tabel onderscheid gemaakt tussen trappen binnen een woonfunctie (incl. woonwagen) en andere gebruiksfuncties
- als het een vluchttrap betreft gelden andere minimale afmetingen (vluchttrappen dienen ook als dusdanig op tekening te zijn aangegeven)
- controleer of bij iedere trap de op-, aantrede en breedte (tekstueel) vermeld staan
- controleer of (het aannemelijk is dat) er aan de overige afmetingen voldaan wordt
- gedetailleerde gemaatvoerde gegevens van iedere trap dienen minimaal 3 weken voor aanvang werkzaamheden ingediend te worden.

Toelichting:
Voor de afmetingen van een voorgeschreven trap wordt verwezen naar tabel 2.33 waarin onderscheid wordt gemaakt tussen een reguliere trap en een trap uitsluitend bedoeld voor vluchten. De eisen aan een reguliere trap zijn onderverdeeld in eisen voor de woonfunctie (incl. woonwagen) en eisen voor andere gebruiksfuncties. Een trap voor een utiliteitsfunctie mag steiler zijn dan een trap voor een woonfunctie. Uit de verwijzing volgt eveneens dat deze eisen niet van toepassing zijn op een trap naar niet voor personen bestemde vloeren zoals vloeren van bijvoorbeeld een technische ruimte, een kruipruimte, een bergzolder, een vliering of een lichte industriefunctie. De eisen aan de doorstroomcapaciteit van een trap (artikel 2.108) kunnen invloed hebben op de minimale breedte van de trap. De optrede van een trap bij de woonfunctie mag voortaan ten hoogste 0,188 m zijn (in plaats van 0,185 m). Er is gebleken dat met dit geringe verschil, het aantal treden per trap beter uitkomt bij een te overbruggen hoogteverschil van 3 m tussen de vloeren.

Bouwbesluit 2003:
Overeenkomstig artikel in Bouwbesluit 2003: 2.28, lid 1.


Voldoet:
De trappen (geen vluchttrappen) voldoen aan de minimale afmetingen als gesteld in tabel 2.33.

Voldoet niet:
Er zijn trappen (geen vluchttrappen) aanwezig die niet voldoen aan de minimale afmetingen als gesteld in tabel 2.33. Het betreft de volgende trappen:

OMSCHRIJF WELKE TRAPPEN NIET VOLDOEN AAN TABEL 2.33

Op de onderstaande aspecten wordt niet voldaan aan de minimale eisen als gesteld in tabel 2.33:

LATEN STAAN WAT VAN TOEPASSING IS
- minimum breedte van de trap
- minimum vrije hoogte boven de trap
- minimum aantrede ter plaatse van de klimlijn, gemeten loodrecht op de voorkant van de trede
- maximum hoogte van een optrede
- minimum breedte van het tredevlak, gemeten loodrecht op de voorkant van dat vlak
- minimum breedte van het tredevlak ter plaatse van de klimlijn, gemeten loodrecht op de voorkant van dat vlak
- minimum afstand van de klimlijn tot de zijkanten van de trap

Niet controleerbaar:
Er zijn trappen (geen vluchttrappen) aanwezig, maar het is niet duidelijk of die (volledig) voldoen aan de minimale afmetingen als gesteld in tabel 2.33. Wat niet te beoordelen is, zijn de:

LATEN STAAN WAT VAN TOEPASSING IS
- minimum breedte van de trap
- minimum vrije hoogte boven de trap
- minimum aantrede ter plaatse van de klimlijn, gemeten loodrecht op de voorkant van de trede
- maximum hoogte van een optrede
- minimum breedte van het tredevlak, gemeten loodrecht op de voorkant van dat vlak
- minimum breedte van het tredevlak ter plaatse van de klimlijn, gemeten loodrecht op de voorkant van dat vlak
- minimum afstand van de klimlijn tot de zijkanten van de trap

Niet van toepassing:
Er zijn geen trappen als bedoeld in artikel 2.27 aanwezig.

of

Er zijn geen trappen als bedoeld in artikel 2.27 aanwezig, anders dan vluchttrappen.