Artikel 2.135 - Verkeersveiligheid: lid 3

Beoordelingsmethodiek:
Controleer of een wegtunnelbuis met een tunnelbuislengte van meer dan 250 m een vloer, voor een doelmatige doorgang voor wegvoertuigen, heeft met een breedte van ten minste 7 m en een hoogte boven die breedte van ten minste 4,2 m.

Toelichting:
Bij een incident in een wegtunnel is het noodzakelijk dat hulpverleningsdiensten een vrachtwagen met een hulpverleningsvoertuig kunnen passeren. De vastgelegde minimum afmetingen van een wegtunnelbuis waarborgen dat daarvoor voldoende ruimte is.

Bouwbesluit 2003:
Overeenkomstig artikel in Bouwbesluit 2003: -.


Voldoet:
De wegtunnelbuis met een tunnelbuislengte van meer dan 250 m heeft een vloer, voor een doelmatige doorgang voor wegvoertuigen, met een breedte van ten minste 7 m en een hoogte boven die breedte van ten minste 4,2 m.

Voldoet niet:
De wegtunnelbuis met een tunnelbuislengte van meer dan 250 m heeft een vloer, voor een doelmatige doorgang voor wegvoertuigen, maar de breedte is minder dan 7 m.

of

De wegtunnelbuis met een tunnelbuislengte van meer dan 250 m heeft een vloer, voor een doelmatige doorgang voor wegvoertuigen, met een breedte van ten minste 7 m, maar de hoogte boven die breedte is minder dan 4,2 m.

Niet controleerbaar:
Het is onduidelijk of de wegtunnelbuis met een tunnelbuislengte van meer dan 250 m een vloer, voor een doelmatige doorgang voor wegvoertuigen heeft, met een breedte van ten minste 7 m en een hoogte boven die breedte van ten minste 4,2 m.

Niet van toepassing: