Artikel 2.135 - Verkeersveiligheid: lid 2

Beoordelingsmethodiek:
Controleer of een wegtunnelbuis met een tunnelbuislengte van meer dan 250 m een rijbaanvloer heeft met een helling van ten hoogste 1:20.

Toelichting:
Het gaat hierbij niet om een hellingbaan voor personen maar om een hellingbaan voor motorvoertuigen. Dit is een ander soort hellingbaan dan in afdeling 2.4 waar het gaat om het overbruggen van hoogteverschillen door niet in een gemotoriseerd voertuig gezeten personen (dus lopend of bijvoorbeeld in een kinderwagen of rolstoel).

Bouwbesluit 2003:
Overeenkomstig artikel in Bouwbesluit 2003: -.


Voldoet:
De wegtunnelbuis met een tunnelbuislengte van meer dan 250 m heeft een rijbaanvloer met een helling van ten hoogste 1:20.

Voldoet niet:
De wegtunnelbuis met een tunnelbuislengte van meer dan 250 m heeft een rijbaanvloer met een helling steiler dan 1:20.

Niet controleerbaar:
Het is onduidelijk of de wegtunnelbuis met een tunnelbuislengte van meer dan 250 m een rijbaanvloer met een helling van ten hoogste 1:20 heeft.

Niet van toepassing: