Artikel 2.135 - Verkeersveiligheid: lid 1

Beoordelingsmethodiek:
Controleer of een buiten de bebouwde kom gelegen wegtunnel voor 2 rijrichtingen ten minste 2 wegtunnelbuizen heeft.

Toelichting:
Dit lid sluit aan op de gebruikstechnische eisen van artikel 6.45, leden 2 tot en met 4.

Bouwbesluit 2003:
Overeenkomstig artikel in Bouwbesluit 2003: -.


Voldoet:
De buiten de bebouwde kom gelegen wegtunnel voor 2 rijrichtingen heeft ten minste 2 wegtunnelbuizen.

Voldoet niet:
De buiten de bebouwde kom gelegen wegtunnel voor 2 rijrichtingen heeft minder dan 2 wegtunnelbuizen.

Niet controleerbaar:
Het is onduidelijk of de buiten de bebouwde kom gelegen wegtunnel voor 2 rijrichtingen ten minste 2 wegtunnelbuizen heeft.

Niet van toepassing: