Artikel 2.128 - Inrichting: lid 2

Beoordelingsmethodiek:
Controleer of er in het bouwwerk vloeren van verblijfsgebieden gelegen zijn lager dan 8 m onder het meetniveau. Controleer of het bouwwerk zo is ingericht dat het een zelfde mate van brandveiligheid heeft als beoogd met de paragrafen 2.2.1, 2.8.1, 2.9.1, 2.10.1 2.11.1, 2.12.1 en 2.13.1.

Toelichting:
Gebouwen met een vloer lager dan 8 m gelegen onder het meetniveau dienen dezelfde mate van brandveiligheid te hebben als beoogd met de paragrafen 2.2.1, 2.8.1, 2.9.1, 2.10.1 2.11.1, 2.12.1 en 2.13.1. Voor zover in de genoemde paragrafen opgenomen concrete prestaties niet geschikt zijn voor hogere gebouwen, moet in de aanvraag om vergunning voor het bouwen worden aangetoond hoe het beoogde brandveiligheidsniveau wordt gerealiseerd.

Bouwbesluit 2003:
Overeenkomstig artikel in Bouwbesluit 2003: 2.209, lid 2.


Voldoet:
De vloeren van verblijfsgebieden gelegen lager dan 8 m onder het meetniveau, voldoen aan de voorschriften uit genoemde afdelingen.

of

Er zijn vloeren van verblijfsgebieden gelegen lager dan 8 m onder het meetniveau, maar het bouwwerk is zo ingericht dat het een zelfde mate van brandveiligheid heeft als beoogd met de paragrafen 2.2.1, 2.8.1, 2.9.1, 2.10.1 2.11.1, 2.12.1 en 2.13.1.

OMSCHRIJF OP BASIS WAARVAN HET BOUWWERK VOLDOENDE BRANDVEILIG IS

Voldoet niet:
Er zijn vloeren van verblijfsgebieden gelegen lager dan 8 m onder het meetniveau, maar het bouwwerk is niet zo ingericht dat het een zelfde mate van brandveiligheid heeft als beoogd met de paragrafen 2.2.1, 2.8.1, 2.9.1, 2.10.1 2.11.1, 2.12.1 en 2.13.1.

OMSCHRIJF OP BASIS WAARVAN HET BOUWWERK NIET VOLDOENDE BRANDVEILIG IS

Niet controleerbaar:
Van tekening en/of uit het renvooi is niet af te leiden of er in het bouwwerk vloeren van verblijfsgebieden gelegen zijn lager dan 8 m onder het meetniveau.

Niet van toepassing:
In het bouwwerk is geen vloer van een verblijfsgebied lager dan 8 m gelegen onder het meetniveau aanwezig.