Artikel 6.26 - Zelfsluitende deuren

Lid 1
Een beweegbaar constructieonderdeel in een inwendige scheidingsconstructie waarvoor een eis aan de weerstand tegen branddoorslag, weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of weerstand tegen rookdoorgang geldt, is zelfsluitend.

Lid 2
Het eerste lid geldt niet voor een deur in een niet-gemeenschappelijke doorgang.

Lid 3
Het eerste lid geldt niet voor een deur van een cel.

Lid 4
Het eerste lid geldt niet voor een deur in een niet-gezamenlijke doorgang.